pátek 17. listopadu 2017

Umělá inteligence za katedrou - CHIP

V prosincovém vydání časopisu CHIP 12/17 je publikován článek na téma "Umělá inteligence za katedrou". Jde o velmi aktuální téma, proto jsem se rozhodl pro monitoring webových zdrojů na toto téma.
Autorem článku je MICHAL ČERNÝ
Cituji z úvodu článku:
"Díky digitalizaci a umělé inteligenci stále více firem slibuje zlepšení práce škol či univerzit. Je však více technik ve vzdělávání skutečně to správné řešení?"
"Nové nástroje využívající umělé inteligence se označují jako „adaptivní výukový software" a lze je považovat za nejnovější výkřik v sektoru, který se nyní bouřlivě rozvíjí - takzvaný „EdTech* neboli „Edukační technologie.' Vzděláváni bylo dlouho povinností a privilegiem státních institucí Současně však vyrostly stovky soukromých, na zisk orientovaných startupú. počínaje poskytovateli kurzů na YouTube přes on-line nabídky vyučování od renomovaných univerzitních docentů až po plně automatické tutoriály na bázi umělé inteligence. Jestli při této digitální explozi ve vzdělávání převažují výhody nad nevýhodami není zcela jasné. Jisté jenom je, že přelom probíhá podobně dynamicky jako změna pracovního světa prostřednictvím digitalizace."
Cituji závěr článku:
"Naše dlouhodobá priorita
Podobně kontroverzní jsou i diskuse odborníku, do jaké míry tato technická pomoc ve výuce funguje. V současnosti nejobsáhlejší studii k účinnosti výukových adaptivních systémů uskutečnila Maya Escueta z Kolumbijské univerzity společně s americkými kolegy na zakázku organizace National Bure-au of Economic Research." 
"Závěr, který uvádí Escueta a její kolegové, zní zmenšení tříd a přímé zaměření se na žáky přináší srovnatelné zlepšení jako počítači podporované učení. Dlužno dodat, že česká vláda neustále opakuje fráze o tom, že .vzdělávání je naše dlouhodobá priorita", v praxi však často scházejí oba jmenované přístupy."
( pozn. plné znění článku najdete v CHIP 12/17 )